Behaalde resultaten

 • Jarenlang advies, begeleiding en ondersteuning IT-afdeling
 • Kosten bespaard door standaardisatie, consolidatie en een minder complexe IT-omgeving
 • Twin Datacenter concept ontworpen en gerealiseerd
 • Nieuwe werkplek concept ontworpen en gerealiseerd
 • IT-Magazijndienst opgezet vanuit Visolity

Vraagstukken

De relatie met Treant is er al sinds vrijwel het begin van Visolity. Wij zijn gezamenlijk sterk gegroeid maar ook veranderd. Treant is een fusie-organisatie waarbij de IT-afdeling ook als Shared Service Center (SSC) optreedt voor de Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Door de diversiteit aan organisaties, werkprocessen, afdelingen en wensen, maar ook technologische oplossingen zagen wij al vroeg de noodzaak om IT te standaardiseren, vereenvoudigen en te consolideren. Ook kwam er steeds meer vraag vanuit hun klant om meer toegevoegde waarde te bieden in de vorm van flexibele werkplekken en een meer schaalbare infrastructuur waarbij de doorlooptijden van nieuwe verzoeken moest worden verkort.

Aanpak en ondersteuning

De afgelopen jaren hebben wij Treant doorlopend geadviseerd bij zowel technische als organisatorische vraagstukken. We trekken gezamenlijk op als partners in een huwelijk. We behalen successen en als er soms iets tegenzit, zijn we daar transparant over, spreken we elkaar er op aan en zoeken we gezamenlijk creatief naar de juiste oplossing of workaround.

Twin Datacenter project

Door de verschillende fusies hebben wij gezamenlijk een nieuw Twin Datacenter platform ontwikkeld. Hierbij is de IT-infrastructuur van vijf ziekenhuizen en zeventien zorglocaties geconsolideerd naar een redundant en gevirtualiseerd Twin Datacenter platform. Daarbij is er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Er zijn namelijk minder hardware-, licentie- en supportkosten. Doordat er minder objecten zijn en de omgeving opnieuw ontworpen is, is deze eenvoudiger te beheren en klaar voor de toekomst. Dit komt met name doordat alle IT-lagen gevirtualiseerd zijn en een start is gemaakt met een automation en self service platform voor storage. Door een heldere projectaanpak waarbij alle activiteiten in beeld zijn gebracht, is de geschetste planning binnen de gestelde tijd behaald.

Kenmerken zijn:

 • Één centraal logisch infrastructuurplatform
  Storage Automation
 • Storage-, Server- en Netwerkvirtualisatie
 • Beveiliging door middel van Netwerk Microsegmentatie
 • Gestandaardiseerd platform op basis van producten van maximaal drie leveranciers
 • Project-, support- en beheerondersteuning vanuit Visolity

Nieuwe werkplek concept

Treant en OZG worden beide bediend door Treant ICT. Klik hier voor de gezamenlijke werkplek referentie.

IT-magazijndienst

Dagelijks worden vanuit het IT-magazijn goederen klaargezet, geconfigureerd en uitgeleverd aan eindgebruikers. Door uitval van vaste medewerkers had Treant een continuïteitsuitdaging in dit magazijn. Hierdoor kwam tevens een andere kwetsbaarheid aan het licht. De interne processen waren niet eenduidig. Ook viel er veel winst te behalen in levertijden en werden werkprocessen onder de loep genomen waardoor een algehele kwaliteitsverbetering mogelijk was. De opdrachtgever heeft Visolity gevraagd om de volledige IT-magazijndienst van alle ziekenhuislocaties op zich te nemen. Aangezien het uitbesteden van deze functie nieuw is voor Treant en Visolity deze dienst nog niet aanbood, is een pilotperiode gestart om enerzijds de dienst te ontwikkelen en anderzijds alvast een kwaliteitsverbetering te realiseren.

Wij zijn begonnen met het inventariseren van wensen, eisen en bestaande werkprocessen. Door middel van diverse workshops en overleggen hebben wij verbetervoorstellen gedaan en processen opnieuw vormgegeven. Middels een duidelijk afgebakende dienstenstructuur is het proces nu inzichtelijk en de kwaliteit gewaarborgd. Dit mede dankzij een Service Level Agreement (SLA), Dossier Afspraken en Procedures (DAP) en uitgewerkte werkinstructies waardoor voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt.

Als resultaten zijn behaald:

 • Levertijden zijn verkort
 • Configuratie van apparatuur is meer gestandaardiseerd/geautomatiseerd
 • Processen zijn beschreven
 • Kans op fouten is afgenomen
 • Druk op medewerkers van gerelateerde afdelingen is verlaagd
 • Kosten zijn gedaald
Wij werken samen met