Werkplek-infrastructuur voor samenwerkende ziekenhuizen

De IT organisatie van Ommelander Ziekenhuis Groningen wordt ondersteund vanuit de fusie organisatie Treant Zorggroep. Er is een gezamenlijke ICT-infrastructuur die door Treant ICT wordt beheerd vanuit een centraal Shared Service Center. De oorspronkelijke omgeving bestond uit negen verschillende desktopconcepten met tientallen werkplek images, waarbij de uitrol van nieuwe applicaties problematisch en storingsgevoelig was. Er waren problemen met laptops, thuiswerken en gebruiksvriendelijkheid. 

Visolity heeft deze klant begeleid naar een gezamenlijke multi-tenant werkplek, waarbij de medewerkers van de care en cure ongeacht locatie kunnen werken in zowel on-premises als cloudapplicaties op een beveiligde werkplek die hoort bij patiëntveiligheid. Visolity heeft de architectuur gemaakt voor deze virtuele desktop en voor de Active Directory omgeving en vervolgens de implementatie, migratie en nazorg gerealiseerd. 

Workspace ONE voor laptops, tablets en telefoons

Door de inzet van Workspace ONE bespaart de IT omgeving veel tijd, doordat apparaten niet langer traditioneel ge-imaged en ge-update worden, maar worden beheerd via internet. De apparaten zijn niet langer aangesloten op het LAN-netwerk, maar gebruikt HTTPS en AppVPN.
De Windows laptops en mobiele apparaten worden door het ziekenhuispersoneel zelf uitgerold in een managed omgeving. De medewerker krijgt hiermee op een beveiligde manier toegang tot applicaties en data met Single Sign On.
Binnen VMware Workspace ONE heeft de gebruiker ongeacht het gebruikte device toegang tot VDI, Windows, SaaS en mobiele applicaties via één webportaal of door gebruik van de App

VDI voor 90% van de Care en Cure werkplekken

Binnen de Care en Cure is het voor de medewerkers belangrijk ongeacht de werkplek snel en direct toegang te krijgen tot informatie van de patiënt of cliënt. Door het gebruik van VMware Horizon View en Imprivata kunnen medische specialisten snel wisselen tussen werkplekken en beschikken ze over een stabiele en robuuste desktop. 

Door de toepassing van App Volumes en Thinapp zijn we erin geslaagd alle gebruikers van zowel OZG als Treant op één multi-tenant image te laten werken en is het mogelijk gebleken vrijwel alle applicaties in VDI op te nemen in een hoog beschikbare infrastructuur. Een applicatie update van bijvoorbeeld het EPD is direct na vrijgave voor de gebruiker beschikbaar. 

Tot slot is met de inzet van Zero Clients ook het beheer van de fysieke werkplekken sterk afgenomen. Bij het plaatsen van een Zero Client wordt deze automatisch via het netwerk geconfigureerd en bij problemen is een reset naar de fabrieksinstellingen of een vervanging voldoende.

Toegepaste producten

  • Horizon View met App Volumes, UEM en Thinapp
  • Workspace ONE UEM (Airwatch)
  • VMware NSX
  • Imprivata OneSign
Wij werken samen met