Jaren vooruit dankzij nieuw LAN netwerk

Vanaf 2013 werkt één ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland én de gemeente Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ en voert de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. De naam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen staat voor de gezamenlijke kracht van beide gemeenten en het noaberschap dat hen onderling verbindt. Tubbergen en Dinkelland zijn plattelandsgemeenten, die zich kenmerken door hun Twentse nuchterheid, betrokkenheid en sociale karakter. Beide gemeenten zetten zich met deze kwaliteiten in voor hun inwoners en lokale samenleving. Door de krachten te bundelen staan beide gemeenten sterker. Samenwerken is daarom een bewuste keuze van beide gemeenten.

Stip op de horizon

Noaberkracht is een samenwerking tussen de gemeentes Dinkelland en Tubbergen. Beide gemeentes maakten gebruik van verouderde netwerken van twee verschillende merken. Aan Visolity werd gevraagd om onderzoek te doen hoe een geschikt LAN netwerk eruit moet komen te zien.
Dit LAN netwerk moet een hoog beschikbare infrastructuur hebben, waarbij een site-failover eenvoudig te realiseren moet zijn. Visolity heeft ook de Storage infrastructuur die dit faciliteerd geleverd en geimplementeerd.

Optimaal werken dankzij LAN netwerk

Op basis van de behoeften van Noaberkracht hebben we een nieuw LAN netwerk op basis van HP switches uitgewerkt en aangeboden. We hebben hierbij goed gekeken naar mogelijkheden om bestaande apparatuur te behouden. Hierdoor kunnen extra kosten worden bespaard en bieden we de meest efficiente oplossing.
Om het netwerk simpel en beheersbaar te houden is er gekozen voor Stacking. Dit is een technologie waarbij twee of meer fysieke switches onderling met elkaar verbonden worden, waardoor er één logische switch ontstaat. Deze logische switch wordt vervolgens als een entiteit beheerd.

Voorbereid op de toekomst

Tevens is er voor gekozen om switches PoE+ (Power-over-Ethernet) in te zetten, om zo optimaal mogelijk op de toekomst voorbereid te zijn. Steeds meer apparatuur kan gevoed worden vanuit het netwerk, waarbij de stroomvoorziening door dezelfde kabel loopt als de data die over het netwerk wordt uitgewisseld.
Alle netwerkcomponenten zijn redundant met elkaar verbonden, wat zorgt voor hoge doorvoersnelheden. Hierdoor wordt de kans op storingen kleiner gemaakt. Zelfs het uitvallen van een fysieke switch zorgt voor weinig downtime dankzij de gebruikte Stacking functionaliteit.

Advies op maat

Visolity heeft een design gemaakt voor een nieuw LAN netwerk en de verbinding tussen beide locaties in kaart gebracht. Hierbij hebben we ons moeten verdiepen in de architectuur van switches van een ander merk. We hebben deze keuze gemaakt omdat anders de investering te hoog zou zijn en er nieuwe producten te snel uitgefaseerd zouden worden.
Na het opstellen van het design hebben we de volledige implementatie van het nieuwe LAN netwerk uitgevoerd. Van het plaatsen van de fysieke hardware tot het configureren en testen hiervan.

Jaren vooruit dankzij nieuw LAN netwerk

Door gebruik te maken van een nieuw LAN netwerk kunnen de gemeentes weer jaren vooruit en is de kans op storingen verkleind. Daarnaast is het voor Visolity eenvoudiger om de klant te ondersteunen met vraagstukken rondom hun LAN netwerk, zodat er sneller op hun verzoeken in kan worden gegaan. Ook vanuit HP is de ondersteuning verbeterd door de nieuwste hardware en software op het netwerk te draaien.
Door gebruik te maken van Stacking technologie is het netwerk tevens overzichtelijker geworden en makkelijker te beheren.

Wij werken samen met