Startpagina / Oplossingen / Referenties / Hoge beschikbaarheid voor noordelijke ziekenhuizen

Hoge beschikbaarheid voor noordelijke ziekenhuizen

Print

Binnen het samenwerkingsverband van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG), bestaande uit het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl heeft een grootschalige herstructurering van de ICT-infrastructuur plaatsgevonden. Binnen een jaar tijd zijn met behulp van EMC en consultancypartner Visolity de ICT-voorzieningen volledig gemoderniseerd en aan elkaar gekoppeld.

hartslagmeterHet primaire doel: efficiencyverbetering, kostenbesparing en hoge beschikbaarheid. Daarnaast was er een andere motivatie voor een versnelde uitvoering van het samenwerkingsproject: het opzetten van een goed werkend regionaal Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Erik Venema, namens stichting samenwerkende ziekenhuizen Oost-Groningen en René Blokzijl, consultant bij Visolity lichten het omvangrijke project toe.

Modern, efficiënt en hoge beschikbaarheid

Volgens Erik Venema was de kostenbesparing als gevolg van het samenwerkingsverband vooraf berekend: “Samenwerking betekende concreet 40% besparen op de kosten van het moderniseren van de ICT-infrastructuur bij alle drie de ziekenhuizen. Daardoor kreeg het project bij de Raad van Bestuur al snel de handen op elkaar. Op de lange termijn kunnen die besparingen nog veel verder oplopen, omdat de nieuwe infrastructuur berekend is op structurele energiebesparing (door virtualisatie) en op schaalvergroting door de onvermijdelijke exponentiële groei van dataopslag en -verwerking in de komende jaren.” René Blokzijl vult aan: “Door een uitgekiende combinatie van hard- en software is de besparing nog groter dan het SSZOG in eerste instantie had voorzien. Dat scheelt in dit specifieke geval al snel een ton per jaar. Daar komt voor elk van de drie ziekenhuizen ook nog eens een forse besparing op de energierekening bij.”

 

“Gelukkig hadden we in de combinatie van Visolity en EMC een meedenkende partner die in staat was met een oplossing op maat te komen.”

 

Naast de efficiencyverbetering en de kostenbesparing is het grote voordeel van de nieuwe infrastructuur dat in geval van calamiteiten altijd uitgeweken kan worden naar één van de andere ziekenhuizen. De systemen zijn volledig aan elkaar gespiegeld en alle drie continu actief. De back-up vindt plaats op één locatie met behulp van de EMC CLARiiON CX3-10. Via een nieuw gegraven redundant en fysiek gescheiden darkfiberverbinding zijn de systemen op de snelst mogelijke manier met elkaar verbonden. Dat is niet alleen van belang voor de huidige toepassingen, maar zeker ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen als VoIP en de snelle distributie van patiëntendossiers en bijbehorende zware beeld- en videobestanden. Voor de archivering van het exponentieel toenemende mailverkeer wordt dit jaar nog EMC EmailXtender geïmplementeerd.

Samenwerking

Erik Venema beschouwt de samenwerking met EMC en consultancypartner Visolity als beslissend voor de succesvolle afronding van het project: “Visolity heeft het concept voor de nieuwe infrastructuur grotendeels uitgedacht en samen met EMC verfijnd en geïmplementeerd. Daarbij was de belangrijkste eis dat er geen sprake mocht zijn van downtime en dat de nieuwe infrastructuur naast de bestaande systemen gebouwd zou worden. De implementatie van een complexe nieuwe infrastructuur is binnen een half jaar probleemloos verlopen.” Ook René Blokzijl is trots op het bereikte resultaat en en is erg tevreden over de samenwerking met EMC: “Tijdens het bedenken en realiseren van de oplossingen hebben wij veel baat gehad bij de zorgvuldige begeleiding vanuit EMC. Onze servicegerichte houding naar de klant werd daadkrachtig door hen ondersteund en dat is voor een relatief kleine speler als Visolity een verademing. Net zoals wij dat gewend zijn denkt EMC in mogelijkheden en niet in problemen.”

Eén infrastructuur

Met deze infrastructuur is er een nieuwe solide basis gelegd voor het ICT landschap van de drie ziekenhuizen. In het concept is ook rekening gehouden met het centraliseren van de beheer-werkzaamheden later. Om deze reden is er extra aandacht geweest voor monitoring van storingen van de diverse componenten binnen de ICT-infrastructuur. Extra zorg en aandacht is uitgegaan naar de authenticatielaag, door rollen te definiëren is de toegang tot essentiële services alleen beschikbaar voor gecertificeerde medewerkers.

 

Fail over van het ene ziekenhuis naar een ander

 

Elektronisch Patiëntendossier

De ambitie om een goed werkend regionaal Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te bewerkstelligen heeft het geheel ontegenzeglijk in een stroomversnelling gebracht, aldus Erik Venema: “In februari 2006 is in SSZOG-verband een gemeenschappelijk EPD softwarepakket gekocht. Dat gegeven bepaalde in hoofdlijnen de ICT-infrastructuur van het samenwerkingsverband. Groot voordeel bij het structureren van de samenwerking is dat de drie ziekenhuizen over hetzelfde Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) beschikken. Dat neemt echter niet weg dat het aan elkaar knopen van de onderliggende systemen wel de nodige hoofdbrekens heeft opgeleverd. Gelukkig hadden we in de combinatie van Visolity een EMC een meedenkende partner die in staat was met een oplossing op maat te komen. We zijn er bijzonder trots op dat we onze doelstellingen hebben gehaald. Dat geldt voor het krappe tijdsbestek, voor het gestelde budget dat niet is overschreden en voor de realisatie van alle technische randvoorwaarden. Daarbij dient zeker te worden vermeld dat de Raad van Bestuur zeer slagvaardig is geweest.”


Bij alle ziekenhuizen staat een EMC CLARiiON CX3-40 systeem. Archief data gaat naar twee EMC Centera’s (aanwezig op twee locaties). Backup to disk wordt gemaakt op een CLARiiON CX3-10 met behulp van EMC Legato NetWorker. Er wordt gebruik gemaakt van virtualisatie van VMware en er staat EmailXtender en DiskXtender op de planning voor 2008.

 

Bron: ON Magazine